Biežāk uzdotie jautājumi

Vai Jūs dodat garantiju, ka bērna miega problēmas tiks pilnībā atrisinātas?

Varu garantēt to, ka bērna miegs daudzkārt uzlabosies. Vai problēmas būs 100% atrisinātas, tas būs atkarīgs no problēmas sarežģītības, bērna vecuma, pielietotajām gulēt iešanas apmācības metodēm, bērna rakstura un vecāku pieejai plāna ieviešanas procesā. Jo vairāk un sarežģītākas problēmas, jo vairāk laika tas prasa atrisināt šo situāciju. Jo vecāks bērns, jo var prasīt vairāk pacietības no vecāku puses, jo bērns ir spējīgs izrādīt lielāku pretestību notiekošajām pārmaiņām. Arī vecāku izvēlētās gulēt iešanas apmācības metodes tiešā veidā ietekmē visu procesu. Ja vecāki izvēlas maigāku gulēt iešanas apmācības metodi, jo vairāk laika tas var prasīt. Vecāku pieejai ir ļoti svarīga loma visā procesā. Ja vecāki stingri pieturēsies pie miega plāna, jo ātrāki un labāki būs rezultāti. Līdz šim visas ģimenes, ar ko esmu sadarbojusies, ir bijušas ļoti apmierinātas ar sasniegto – bērnu miegs ir krasi uzlabojies.

 

Kad varētu būt novērojami pirmie rezultāti?

Parasti pirmie lielie uzlabojumi bērna miegā ir vērojami pirmās nedēļas izskaņā (5.-7. diena) – kādam ātrāk, kādam nedaudz vēlāk.

Kas ir gulēt iešanas apmācības metodes?

Gulēt iešanas apmācības metodes ir paņēmieni, ar kuru palīdzību iemācīt bērnam patstāvīgas gulēt iešanas prasmes, izskaužot negatīvās gulēt iešanas asociācijas. Bieži miega problēmas rodas no tā, ka bērnam ir izveidojušās negatīvas gulēt iešanas asociācijas, kas bērnam neļauj pašam patstāvīgi aizmigt (arī naktī pamostoties mainoties miega fāzei). Negatīvās gulēt iešanas asociācijas var izpausties kā bērna barošana ar krūti vai pudeli katru reizi mostoties naktī, šūpojot bērnu uz rokām katru reizi, lai iemigtu, paijājot, dziedot dziesmas un citos veidos. Šīs darbības ilgtermiņā bērnam veido asociācijas, bez kurām viņš vairs nespēj un nevēlas iet gulēt un turpināt gulēt mainoties miega fāzei. Gulēt iešanas apmācības metodestiek pielietotas, lai šīs asociācijas izskaustu. Ir dažādas metodes, sākot no tiešākām ar mazāku vecāku iesaisti un maigākām ar lielāku vecāku iesaisti apmācību procesā. Metode tiek izvēlēta kopā ar vecākiem, balstoties uz viņu audzināšanas veidu, bērna vecumu un temperamentu.

Vai mans bērns raudās gulēt iešanas apmācību laikā?

Lielāka vai mazāka raudāšana ir neizbēgama apmācību procesā, it īpaši pirmajās dienās. Bērniem raudāšana ir veids kā viņi komunicē, tas nenozīmē ka viņiem vienmēr kaut kas sāp, ir slikti vai jūtas vientuļi. Līdz ar izmaiņu ieviešanu viņu ikdienas dzīvē, raudāšana ir vienīgais veids kā bērni izrāda nepatiku pret topošajām izmaiņām. Vienmēr der atcerēties, ka īstermiņa raudāšana ir ieguldījums ilgtermiņa netraucētā miegā visai ģimenei.

Vai raudāšana ietekmēs mana bērna fizisko vai garīgo veselību?

Pētījumi rāda, ka bērna raudāšana neietekmē viņa fizisko vai garīgo veselību tuvākā vai tālākā nākotnē. Ja ir interese uzzināt vairāk par pētījumu rezultātiem, sazinieties un nosūtīsim vairāk informācijas par šo jautājumu.

Vai es varēšu turpināt zīdīt savu bērnu?

Jā, protams. Visi miega plāni tiek sastādīti, ņemot vērā katra bērna ēšanas vajadzības.

Vai tiek piedāvāta naudas atgriešanas garantija?

Tiek piedāvāta naudas atgriešanas garantija. Ja ģimene ir sazinājusies un norunājusi konsultāciju, bet vismaz 2 dienas iepriekš paziņo, ka ir pārdomājusi, nauda tiks atgriezta pilnā apmērā. Ja ir notikusi konsultācija, bet tad ģimene paziņo, ka ir pārdomājusi, tad nauda tiek atgriezta 50% apmērā. Ja ir notikusi konsultācija un ir izveidots miega plāns, tad nauda netiek atgriezta. Katra individuāla situācija tiek izskatīta atsevišķi, vienojoties ar ģimeni.

Kāds ir Miega peles darba laiks?

Strādājam katru darba dienu no 7 rītā līdz 9 vakarā. Atbildēsim uz e-pastu 3x dienā – no rīta, pusdienas laikā un vakarā. Izņēmuma gadījumos atsevišķi vienojoties, kad tiek uzsākts atbalsts ģimenei, piedāvājam arī sazināties brīvdienās.

Kāda informācija tiek iekļauta miega plānā?

Miega plāns sastāv no padomiem, kā veidot bērnam piemērotu gulēšanas vidi, kā arī satur detalizētu informāciju par vecumam atbilstošu dienas ritmu bērnam un apraksta kopīgi izvēlēto gulēt iešanas apmācības metodi. Miega plāns parasti sastāv no 5-10 lapaspusēm.