Tīmekļa vietnes www.bernamiegs.lv privātuma politika

 

Informācijas saņemšana

Piesakoties informācijas saņemšanai no www.bernamiegs.lv, Jūs piekrītat savu datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma atruna paskaidro kā tiek izmantota informācija, kuru Jūs mums sniedzat mājaslapā. Privātuma atruna ir paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā to apstrādājam.

Kādēļ mēs ievācam Jūsu datus?

Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz mums iepazīt savus klientus un uzlabot mājaslapas saturu, savukārt Jums atrast un saņemt tādu Bernamiegs pakalpojumu, kurš vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām.
Bernamiegs personas datus apstrādā tikai konkrētiem mērķiem. Mēs ievācam un uzglabājam tikai šo mērķu sasniegšanai nepieciešamos datus. Bernamiegs veic Jūsu personas datu apstrādi vienā vai vairākos no zemāk minētajiem gadījumiem:
• līguma izpildei vai noslēgšanai;
• to nosaka likums;
• leģitīmu/likumisku interešu īstenošanai;
• ir saņemta Jūsu piekrišana.

Personas datus komerciāliem paziņojumiem, mārketinga pasākumiem un līdzīgām aktivitātēm Bernamiegs izmanto tikai ar Jūsu piekrišanu.

Kā interneta mājas lapas www.bernamiegs.lv lietotājs, Jūs varat izvēlēties saņemt no mums dažāda rakstura informāciju (konkrētā informācija, kuras saņemšanai Jūs piesakieties, vienmēr tiek īsi aprakstīta brīdī, kad lūdzam Jums sniegt mums savu kontaktinformāciju). Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, mums ir nepieciešama Jūsu elektroniskā pasta adrese un atsevišķos gadījumos vārds, uzvārds un tālruņa numurs.

Izvēle saņemt informāciju no mums vienmēr ir brīvprātīga. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim. No izsūtīšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī.

Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm

Bernamiegs var nodot personas datus, kas iegūti caur šo vietni, trešajām pusēm, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus. Šīm personām var būt nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam jūs informējuši šajā Privātuma politikā par personas datu aizsardzību.
Papildus Bernamiegs var nodot vai pārsūtīt viņu datubāzē esošos personas datus nesaistītai trešajai pusei, piemēram, lai ievērotu tiesībsargājošo iestāžu likumīgu prasību. Pirms personas datu atklāšanas trešajai pusei, Bernamiegs prasīs trešajai pusei ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai šos datus aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai atklāšanu.

Atteikšanās

Saņemot e-pastu no Bernamiegs, kuriem Jūs pierakstījāties caur mājas lapu, Jums vienmēr tiks nosūtīta saite ar iespēju atteikties no jaunumu saņemšanas. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet.
Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas Bernamiegs, nosūtot par to rakstisku paziņojumu SIA „Miega Pele” uz juridisko adresi vai e-pastu info@bernamiegs.lv.

Sīkdatnes

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājaslapas izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, izmantojot Jūsu pārlūka uzstādījumus, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas.
Pēc noklusējuma mājaslapas bernamiegs.lv lietotāja datorā tiek saglabāta tikai analītikas pakalpojuma Google Analytics sīkdatnes. Bernamiegs.lv Google Analytics konts ir konfigurēts tā, lai netiktu ievākta nekāda Jūs personīgi identificējoša informācija. Uzglabātās sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.

Datu integritāte un drošība

SIA „Miega Pele” veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāzu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Mūsu serveri un datubāzes atbilst finanšu nozares standarta drošības prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo regulējumu. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.

Piekļuve datiem, dzēšana un labošana

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem caur mūsu vietni, Jūs to varat darīt, sazinoties ar mums (info@bernamiegs.lv) vai sazinoties pa tālruni +371 28696421. Lūdzu, sniedziet mums pietiekami daudz informācijas, lai mēs varētu atpazīt Jūs, un mēs atbildēsim uz Jūsu lūgumiem ātri un tieši. Lūgumi labot, pārnest, ierobežot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu saglabāšanai, kas tiek prasīta no SIA „Miega Pele” kā mājas lapas bernamiegs.lv īpašnieka un uzturētāja.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA „Miega Pele” glabā un apstrādā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums, vai kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kamēr kādai no pusēm ar normatīvo regulējumu ir uzlikts par pienākumu personas datus glabāt vai kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Hipersaites uz citām vietnēm

www.bernamiegs.lv var saturēt hipersaites uz tīmekļa vietnēm, ko neuztur SIA „Miega Pele”. Šīs hipersaites ir paredzētas tikai Jūsu zināšanai un ērtībām un neietver trešo pušu tīmekļa vietnes darbības vai jebkuras saistības ar to uzturētājiem apstiprinājumu. SIA „Miega Pele” nepārvalda šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to personas datu apstrādes politiku. Mēs iesakām iepazīties ar privātuma politiku, kas publicēta jebkurā vietnē, pirms konkrētās vietnes izmantošanas vai savu personas datu sniegšanas.

Jautājumi par personas datu aizsardzību

Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā SIA „Miega Pele” apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs uz e-pasta adresi: (info@bernamiegs.lv) vai sazinoties pa tālruni +371 28696421.